Barkimor, polimer takviyeli ve özel mineral katkılı tek bileşenli tiksotropik beton onarım harcıdır. Şap, sıva ve beton gibi yüzeylerin boşluklarının onarımında dekoratif kaplamaların uygulama öncesi yüzey düzeltilmesinde kullanılan hazır harçtır.