Çok erken yüksek dayanım sağlayan çimento esaslı, polimer katkılı, akışkan tipte, tek bileşenli yüksek mukavemet ve aderansa sahip bir harçtır.