Barkolin Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Barkolin Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Betonda kristal üreten kapiler etkili su yalıtım malzemesidir.

Açıklama

Barkolin su ile tepkimeye girdiğinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kılcal damarları içersine nüfus etmesi ile betonu kesin ve kalıcı olarak su geçirimsiz hale getiren su yalıtım malzemesidir.

Teknik Özellikler

 • Bileşimindeki silika fümenin etkisi ile beton içersindeki serbest kireci silikatlaştırdığından demirin korozyonunu engeller.
 • Beton içersinde suda eriyen bikarbonat tuzlarının oluşumunu engeller.
 • Betonu sülfat tuzlarına ve klor tuzlarına karşı korur.
 • Yüksek basınç altında suyun geldiği istikametin ters yönünde (negatif yalıtım) uygulanabilir.
 • Betonun nefes alma yeteneğini ortadan kaldırmaz.
 • Suyun geldiği yönden (pozitif yalıtım) uygulanabilir.
 • Çatlama yapmaz.
 • Dona karşı dayanıklıdır.
 • Ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır.
 • Yüzeye mükemmel yapışır.

Uygulama

Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce gergi demiri delikleri segregasyon bölgeleri ve soğuk derzler açılarak Barkimor ile onarılır. Yüzeydeki kalıp yağları toz ve kir temizlenir. Bürüt beton veya parlak yüzeyler seyreltik sülfürik asit veya metilen klorit ile aşındırılır. Malzemenin betona nüfus edebilmesi için gözeneklerin açık olması gerekmektedir. Malzeme beton içersinde işlevini yerine getirdiği için yüzeydeki sıva kaplamalarının alınması gerekir. Eğer su gelen delikler varsa birer diren takılarak suyun akmasına izin verilir. Tüm uygulama bitirildikten sonra direnler çıkartılarak delikler shock ile kapatılır.

Uygulama

A- Karışımın hazırlanması: Temiz bir kabın içerisine 10 litre su konur. 25 kg lık toz bileşen yavaş yavaş karıştırılarak boşaltılır. Sonra tüm topaklar kayboluncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Karıştırma işlemi bittikten sonra 5 dakika dinlendirmeye bırakılır. 5 dakikanın sonunda tekrar bir ön karıştırma yapılarak uygulamaya geçilir.

Uygulama Yöntemi

Uygulama yapılacak yüzey göllenmeyecek şekilde ıslatılmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya mala yardımı ile yapılabilir. Fırça ve rulo uygulamasında her katta en fazla 2 mm, malalı uygulamalarda en fazla 5 mm kalınlık oluşturulmalıdır. Zayıf şap, çatlayan sıvalar gibi dayanıksız yüzeylerde alkali dayanımlı file kullanılması önerilir. 24 saat süre ile uygulama yapılan yüzey su baskınlarından, doğrudan güneş ışınlarından korunmalıdır. Malzeme 2 gün içerisinde mekanik mukavemetini mukavemet kazanmakla birlikte, 7 gün sonra su geçirimsiz hale gelir. Nihai mukavemet 14-15 gün sonra kazanılır.

 

Kullanım Alanları

 • Bodrum kat perde duvarlarında,
 • Pozitif yönden uygulama,
 • Bodrum kat perde betonlarında,
 • Bina içerisinden (negatif) uygulamalarda,
 • Yüzme havuzlarında,
 • Betonarme su depolarında,
 • Arıtma tesislerinde,
 • Tahıl silolarında,
 • Tünellerde,
 • Yer altı kanallarında,
 • Fosseptiklerde,
 • Asansör çukurlarında,
 • İstinat duvarlarında,
 • Düşük döşemelerde,
 • Kanal ve galerilerde,
 • Toprak altında kalacak her türlü beton imalatta,
 • Kat otoparklarında,

Ambalaj

Toz Bileşen, 25 kg.lık kraft torbalarda,

Go to Top