Çimento esaslı, yüksek yapışma özelliğine sahip, zımpara yapılabilen boyaya hazır pürüzsüz son kat yüzey elde etmek için kullanılan bir harçtır.