Çimento esaslı polimer katkılı gaz beton ve tuğla örmede kullanılan hazır bir harçtır.