Malzemenin hızlı kurumasını engelleyen aderansını arttıran bir üründür.